Skræddersyet behandling

Skræddersyet behandling

Typisk forløb
Det enkelte forløb vil være skræddersyet til dine ønsker og behov, men et anbefalet forløb vil typisk indebære fire samtaler efter en aftalt rygestopdato. Dvs. at vi som minimum anbefaler fem samtaler hvor den første ofte vil være en afklaring af din motivation, dit ønske for rygestopdato, eventuelt din nikotinafhængighed og herunder en afklaring at dit ønske om brug af rygestopmedicin. De efterfølgende fire samtaler vil således foregå efter din rygestopdato og indholdet i disse samtaler vil afhænge af dit behov men kan bl.a. indebære temaer som rygestopprocessen, mestring, afhængighed, opbakning, mad og vægt, humør og følelser, stress og tilbagefald. Efter sidste samtale vil vi som udgangspunkt planlægge en opfølgende samtale ca. et halvt år senere.

Kuliltemåling
Kuliltemåling – er den eneste fysiske her-og-nu måling, der kan vise, at man gør noget godt for sig selv når man stopper med at ryge. Når du ryger, overføres mange giftstoffer til kroppen, bl.a. nikotin, tjære og kulilte. Kulilte er en gasart, der via lungerne optages i blodet – præcist som det er tilfældet med ilt. Når du inhalerer røg, konkurrerer ilt og kulite om at blive bundet til hæmoglobinen i de røde blodlegemer. De røde blodlegemers funktion er at føre ilt rundt til alle kroppens celler.

Kulilten bindes desværre meget kraftigere til hæmoglobinen end ilt, så de røde blodlegemer, der er “optaget” af kulilte, forhindres i at transportere ilt til kroppens forbrændingsprocesser. Du mærker dette som fx stakåndethed og reduceret ydeevne ved fysisk aktivitet.

En kulilte-test måler andelen af kulilte i udåndingsluften. Med udgangspunkt i denne andel finder apparatet frem til, hvor mange procent af kroppens røde blodlegemer der er “optaget” af kulilte. Når du holder op med at ryge, normaliseres hæmoglobinens iltbindingsevne inden for timer, så kulitemålingen illustrerer en af de første helbredsmæssige fordele ved at kvitte tobakken.

En kuliltemåling udføres ved at puste i et kuliltemåleapparat. Testen tager ca. 5 -10 minutter.

Vil du ringes op?

Skal vi tage direkte kontakt til dig? Benyt dig af formularen, og vi ringer til dig hurtigst muligt.