Priser

Priser

Telefon- eller -videokonsultation 700 kr. ca. 20 min.
Konsultation i klinik 800 kr. – ca. 25. min.